مدت زمان طراحی : ۲۰ روز کاری

مدت زمان پشتیبانی : مادام العمر رایگان

کار فرما: شرکت نوآور

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور

 

نظرتان را بگویید