این وب سایت از به صورت تخصصی برای کلمات دانلود مقاله ، دانلود پایان نامه حقوق ، فروش مقاله ISI حقوق بهینه سازی شده است ، و برای تمامی موتور های جستجوی مشهور از جمله گوگل ، بینگ ، یاهو ، بایدو ، یاندکس سئو شده است

در عرض سه ماه تاکنون بیش از 4000 بار این وب سایت فروش داشته است . همچنین نرم افزار اندروید این وب سایت در حال طراحی و پیاده سازی است .

کارفرما : مهندس شریفی

مدت زمان طراحی : 12 روز کاری + 7 روز سئو و بهینه سازی .

Rate this portfolio

۲ نظر

پاسخ دهید