کارفرما : دکتر خشایار مهر پور

مدت زمان طراحی : ۱۵ روز کاری

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور

نظرتان را بگویید