مدت زمان طراحی : ۲۰ روز کاری

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور

کارفرما : آقای مهندس عبدالعلی زاده

تاریخ تحویل : ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۷

پشتیبانی محتوای وب سایت : دیزاین مای سایت

 

نظرتان را بگویید