کارفرما : آقای مهندس قدیری

مدت زمان طراحی : ۱۵ روز کاری

تاریخ تحویل : ۲۵ اسفند ماه ۹۶

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور

تولید محتوا : دیزاین مای سایت

 

نظرتان را بگویید