کارفرما : مهندس حسینی

مدت زمان طراحی : ۱۵ روز کاری

 

نظرتان را بگویید