مدت زمان طراحی : ۱۲ روز کاری

کارفرما : مهندس سام بند

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور

 

نظرتان را بگویید