مدت زمان طراحی  : ۱۵ روز کاری

شهر فروشگاه اینترنتی : تهران

پشتیبانی سرور و دامنه : ارومیا سرور

کارفرما : مهندس جلالی

 

نظرتان را بگویید