کارفرما : مهندس توحیدی

تاریخ تحویل : 1 شهریور ماه 97

مدت زمان طراحی : 15 روز کاری

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور ( وابسته به شرکت دیزاین مای سایت )

 

Rate this portfolio

پاسخ دهید