کارفرما : مهندس توحیدی

تاریخ تحویل : ۱ شهریور ماه ۹۷

مدت زمان طراحی : ۱۵ روز کاری

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور ( وابسته به شرکت دیزاین مای سایت )

 

نظرتان را بگویید