مدت زمان طراحی وب سایت : ۱۵ روز به ازای هر زبان

کارفرما : مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور ( تحت نظر شرکت دیزاین مای سایت )

پشتیبانی امنیتی و پورتال داخلی شرکت : ۷۲ ماه

نظرتان را بگویید