پروژه وب سایت پکیج دیواری در چند زبان زنده دنیا توسط گروه دیزاین مای سایت در مورخه ۱۳۹۳.۳.۱ استارت زده شد ، این وب سایت قرار است در ۶ زبان زنده دنیا طراحی و تحویل داده شود

نظرتان را بگویید