نگهداری وب سایت بر عهده شرکت بوده ، و سرور وب سایت را نیز شرکت بر عهده دارد.

در کلمات : دفاع شخصی ارومیه در صفحه اول گوگل قرار دارد.

قابلیت پخش فیلم به صورت حرفه ای را دارد.

Rate this portfolio

پاسخ دهید