کارفرما : آقای مهندس یعقوب اکرمی

تاریخ طراحی : ۹۶٫۲٫۲۰

مدت زمان طراحی : ۱۰ روز

مدت زمان سئو و بهینه سازی : ۵ روز

میزبان سرور : ارومیا سرور

 

نظر خود را بیان کنید