تمامی شکل و شمایل این وب سایت بنا به درخواست کارفرما می باشد

پس از تحویل کار ، این شرکت تمامی آموزش های مربوط به وب سایت را به صورت لوح DVD تحویل مشتری مینماید.

 

Rate this portfolio

پاسخ دهید