مدت زمان طراحی وب سایت : ۱۵ روز کاری

کار فرما : آقای مرادی

 

نظر خود را بیان کنید