تعداد زبان های در حال طراحی برای این وب سایت : ۴

سئو و بهینه سازی : در حال انجام روی ۶ کلمه مهم

مدت زمان طراحی : ۱۵ روز کار به ازای هر زبان ( جدا از بخش ترجمه )

کارفرما : آقای دکتر قهرمانی

 

نظرتان را بگویید