برای درخواست هر گونه طراحی آپلود سنتر با زبان های برنامه نویسی PHP و DotNet با ما تماس بگیرید

تاریخ اجرای پروژه : ۱۳۹۳.۷.۲۸

مدت زمان طراحی : ۸ روز کاری + ۶ روز جهت بهینه سازی .

بهینه سازی شده برای تبلت ، موبایل های هوشمند

نظرتان را بگویید