مدت زمان طراحی : ۱۵ روز كاری

كارفرما :‌‌ آقای مهندس حسينی

شهر كارفرما : كرج

پشتيبانی سرور :‌ اروميا سرور

نظر خود را بیان کنید